Cees en Idaline LID in de Orde van Oranje Nassau

Op vrijdag 24 april jl. zijn in Ouder-Amstel bij de lintjesregen zeven Koninklijke onderscheidingen uitgereikt en twee daarvan gingen naar leden van het voetbalbestuur van onze vereniging, namelijk naar Cees Houweling en Idaline Andriessen! Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeentehuis en in het bijzijn van naaste familie, ondersteuners (afgevaardigden van hun werkgevers), aanvragers en enkele medebestuursleden, benoemde burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen namens de Koning der Nederlanden hen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Voor beide had de burgemeester een persoonlijk woord, waarna zij hen de versierselen opspeldde en uitreikte, die behoren bij deze benoeming.

Tot op het laatste moment is het feit dat zij gedecoreerd zouden worden voor zowel Cees als Idaline een groot geheim gebleven, mede met dank aan dochters Kirsten en Suzanne. Met de smoes dat zij naar een woning voor Kirsten zouden gaan kijken, werden zij richting gemeentehuis geloodst. Na enige commotie over het waarom daar naartoe te moeten, waarom naar de (oude) ingang aan de Dorpsstraat, ging daar toch bij beiden een lichtje branden en werd er bij het zien van Suzanne en de ontvangst door de burgemeester al een enkel traantje geplengd.

Cees ontving zijn onderscheiding voor de vele, vele werkzaamheden, welke hij al meer dan 30 jaar verricht voor met name de afdeling voetbal. Hij is sinds begin jaren 70 wedstrijdsecretaris senioren. Daarnaast is hij tevens niet alleen secretaris van de afdeling voetbal, maar heeft hij al vele jaren meerdere petten op, waaronder o.a. elftalleider en assistent-scheidsrechter bij het 1e zondagelftal, initiatiefnemer zaalspeldag en bedrijventoernooi, lid CVZ, materiaalbeheerder en op dit moment ook nog waarnemend voorzitter van de afdeling voetbal. Daarnaast is hij zeker ook voor de omni in het algemeen een zeer belangrijk persoon. Hij was o.a. actief medewerker bij de realisering van het clubgebouw op Sportpark De Toekomst in 1970 en later uitvoerder en zéér actief medewerker bij de totstandkoming van ons huidige clubgebouw op Sportpark De Hoop. Tot slot stopt hij nu al maanden al zijn vrije tijd in het opknappen van de kleedkamers, welke er weer fantastisch uitzien!

Idaline ontving haar onderscheiding óók voor de zeer vele werkzaamheden welke ook zij gedurende al meer dan 30 jaar voor de afdeling voetbal verricht. Zo is zij begonnen als penningmeester van de afdeling voetbal en scheidsrechter bij de AVB binnen de regio, nu is zij o.a. beheerster van de ledenadministratie van de afdeling voetbal en de redactie van de afdeling voetbal senioren. Verder verricht zij ondersteuning aan het secretariaat van de afdeling voetbal, is contactpersoon naar de KNVB en tot 2 jaar geleden deed zij het wassen/opvouwen van de 20 tot 26 zaalspeldagtenuetjes. Of dit alles nog niet genoeg is, was zij ook nog jarenlang regioafgevaardigde van de KNVB West 1 en bij deze KNVB lid van de commissie schoolvoetbal, uit hoofde waarvan zij vele jaren het schoolvoetbal van de regio Ouder-Amstel organiseerde!

Kortom, twee fantastische, doch bescheiden vrijwilligers, die naar onze mening deze onderscheiding méér dan verdienen!

Het voetbal- en jeugdbestuur vinden de benoeming van Cees en Idaline als lid in de Orde van Oranje Nassau uiteraard zéér en zéér verdiend en zijn bijzonder trots om twee Koninklijk gedecoreerden in hun midden te hebben!

Niet alleen namens het voetbal- en jeugdbestuur, maar uiteraard ook namens het hoofdbestuur en de gehele afdeling voetbal van de sv CTO’70 nogmaals onze welgemeende felicitaties aan deze twee geweldige mensen binnen onze vereniging en de afdeling voetbal in het bijzonder!
En uiteraard gaan onze felicitaties ook uit naar hun naaste familie en met name dochters Kirsten en Suzanne!

 groepsfoto lintjesregen

V.l.n.r. Rob Ammerlaan, Fred Westerheijden, Wim Compier, burgemeester Mieke Blankers-Kasbergen, Alphons Vogel, Idaline Houweling-Andriessen, Cees Houweling en Nico van Wieringen.