donderdag 23 november: ALV

Op donderdag 23 november a.s. vindt onze jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats in het Dorpshuis (aanvang 20.00 uur).

Het bestuur werkt de komende week hard aan het jaarverslag en zal de kascommissie uitnodigen om de financiële stukken te controleren. De stukken kunnen worden opgevraagd door te mailen naar de secretaris en dan worden de stukken in de dagen voorafgaand aan de ledenvergadering worden verspreid. Voorafgaand aan de ledenvergadering zijn ook uitgeprinte versies aanwezig. Voorlopig ziet de agenda er als volgt uit:

1. Opening en vaststellen agenda

2. Ingekomen stukken, mededelingen en afmeldingen

3. Notulen algemene ledenvergadering d.d. 19 december 2016

4. Jaarverslag seizoen 2016-2017 met o.a.:
- Groei van de vereniging
- Kampioenschappen
- 40ste Huisman Snerttoernooi
- 40 jarig jubileum
- ...

5. Financieel jaarverslag 2016-2017
- Toelichting door bestuur
- Verslag kascommissie

6. Bestuursverkiezing CTO’70 Volleybal
Na de afgelopen ALV heeft het bestuur een schema gemaakt van aan- en aftreden van de bestuursleden, hierbij rekeninghoudend dat de 'DB' leden niet in hetzelfde jaar af zullen treden (zittingstermijn is drie jaar). De zittingstermijn van secretaris Yvette Huisman (speelster DS1) loopt dit jaar af en zij heeft aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen als secretaris. Het bestuur is hierop binnen de vereniging gaan zoeken naar een nieuwe secretaris en denkt in Kirsten Houweling (speelster DS2) onze nieuwe secretaris te hebben gevonden. Het bestuur draagt Kirsten dan ook voor als onze nieuwe secretaris.

Mocht er iemand zijn die ook de functie van secretaris wil vervullen, dan kan hij/zij zich kandidaat stellen. Stuur een e-mail naar voorzitter.volleybal@svcto70.nl.

Toelichting keuze Kirsten Houweling als secretaris
Kirsten is al jaren op allerlei gebieden betrokken bij het reilen en zeilen van de vereniging. Zij is begonnen met volleyballen bij ons in de CMV, later in de aspiranten en nu is zij een van de vaste speelsters van DS2. Ook heeft zij enkele jaren training gegeven aan onze jeugdleden en is zij de afgelopen jaren actief geweest als jeugdcoördinator. Naast al deze 'sportieve' werkzaamheden is Kirsten al jaren de webmaster van onze vereniging en voorheen de omni-vereniging. 
De functie van secretaris zou een mooie volgende stap zijn in de loopbaan van Kirsten binnen CTO'70 Volleybal. De kennis en ervaring die zij de afgelopen jaren heeft opgedaan en het netwerk dat zij heeft opgebouwd kan zij in deze functie goed gebruiken.

Vacatures voor overige werkzaamheden
Mocht de ALV besluiten om Kirsten te benoemen tot secretaris, dan zou het goed zijn voor de vereniging als er andere mensen zijn die de huidige werkzaamheden van Kirsten over gaan nemen. De komende periode zal een overzicht worden gemaakt voor welke werkzaamheden mensen gezocht worden. Door de inzet van meerdere vrijwilligers hopen wij een steviger en stabielere vereniging op te bouwen.

7. Financieel 2017-2018 en verder
- Begroting 2017-2018 - toelichting door bestuur
- Contributie 2018-2019
- Benoeming kascommissie

8. Vooruitblik op de toekomst (nog nader in te vullen)
- Groei van de vereniging
- 'Verplichte' vrijwilligersuren
- ...

9. Rondvraag

10. Sluiting