In Memoriam

Afgelopen week ontvingen wij twee droevige berichten van zowel het overlijden van Corrie Verkaik Spijk op 30 september jl., als van het overlijden van Corrie Kahmann - Verstegen op 1 oktober jl.

========================================================

In Memoriam: Corrie Verkaik - Spijk
Ons bereikte het droeve bericht dat deze week, in de nacht van dinsdag 29 op woensdag 30 september Corrie Verkaik - Spijk is overleden. Zij bereikte de leeftijd van 86 jaar. 

Corrie was de echtgenote van ons erelid Teun Verkaik sr. die jarenlang penningmeester van onze vereniging is geweest. Haar beide kinderen, Frans en Teun jr., zijn ook altijd nauw betrokken geweest bij CTO ‘70. Met name Teun jr. die tot voor 2 jaar vele jaren de functie van voorzitter heeft bekleed. Ook hij is onderscheiden met het erelidmaatschap.

Onze wat oudere leden zullen Corrie niet alleen herinneren als “de vrouw van de penningmeester” . Corrie is o.a. jarenlang kantinemedewerkster geweest en ook was zij altijd trouw aanwezig bij de maandelijkse klaverjasavonden.
De laatste jaren woonden Teun en Corrie in zorgcentrum ’t Reijgersbosch hier in Duivendrecht waar zij halverwege deze week rustig is ingeslapen.

De crematie vindt plaats op 8 oktober 2015 om 13.30 uur op De Nieuwe Ooster, Kruislaan 126, Amsterdam.

Onze gedachten gaan uit naar Teun sr., de beide kinderen, hun partners en de kleinkinderen.

Corrie rust in vrede.

=========================================================

In Memoriam: Corrie Kahmann - Verstegen
Ons bereikte het droeve bericht dat deze week Corrie Kahmann - Verstegen is overleden. Zij bereikte de leeftijd van 87 jaar.

Velen van u kennen Corrie Kahmann misschien niet, maar het is de schoonmoeder van oud voorzitter Teun Verkaik jr. en de steun en toeverlaat van Ab Kahmann, oud secretaris van de omni-vereniging, jarenlang belast geweest met de productie van het clubblad en tot voor 2 jaar geleden de wedstrijdleider bij het schoolvoetbal. 

Corrie zelf kwam regelmatig mee naar wedstrijden, maar is zelf niet actief geweest bij CTO '70. Op de achtergrond heeft zij echter zeker haar steentje bijgedragen voor onze club. Ab kon en mocht gaan en staan waar hij wilde voor CTO'70 en ook als moeder en oma heeft ze (schoon-)kinderen en kleinkinderen altijd de gelegenheid gegeven hun CTO-ding te doen.

De gezongen uitvaartmis vindt plaats op 9 oktober 2015 om 14.30 uur in de parochiekerk Sint Urbanus, Achterdijk 1, Ouderkerk aan de Amstel, waarna de begrafenis op het parochiekerkhof aldaar zal plaatsvinden.

Onze gedachten gaan uit naar Ab, hun kinderen, hun partners en de kleinkinderen.

Corrie rust in vrede.

=========================================================

Beiden hebben als sterke vrouw achter één van onze (oud-)bestuurders jarenlang gezien en ongezien veel voor de club betekend. 
Wij wensen de familie Verkaik en de familie Kahmann veel sterkte bij het verlies van hun dierbare moeder, schoonmoeder en oma. 

Hoofdbestuur sv CTO’70