vv CTO'70 gaat voor duurzaam! EXTRA Algemene Ledenvergadering

UITNODIGING Extra Algemene Jaarvergadering vv CTO'70 
Maandag 3 april 2017, Aanvang 20.00 uur. CTO'70 kantine Sportpark De Hoop

De vergadering heeft maar een bespreekpunt en dat betreft de verduurzaming energiegebruik. Uit oogpunt van besparing op energiekosten en dit mede omdat er sinds een jaar de ECOtax die wij betalen vanuit de overheid niet meer gecompenseerd wordt, hebben wij de mogelijkheden van besparing op deze kosten onderzocht. 

Voor u ligt een voorstel ter goedkeuring voor investering van zonnepanelen. 
Hiermee dekken wij ons energieverbruik (stroom) voor de komende 25 jaar af. Sterker nog, na aflossing van de lening hebben wij jaarlijks een overschot van circa € 4.000,-. Gemeten over 25 jaar ligt dit op gemiddeld € 2.600,-. 

Dus niet alleen een mooie opsteker voor het milieu maar ook voor de portemonnee van vv CTO ’70.

Wat zijn de kerngetallen: 
Aanschaf van een installatie ter waarde van € 57.734,- (alle bedragen zijn excl. BTW) bij de firma Solar Store.
Een éénmalige subsidie van 30% over dit bedrag van € 17.864,-. 
Dit betekent dat er nog te financieren is een bedrag van € 39.870,-. 
Van de Stichting Waarborgfonds Sport is voor dit restant bedrag een garantie afgegeven van € 40.500,-. Deze garantie is afgeven na grondig onderzoek van de financiële administratie van onze vereniging.

Concreet vragen wij uw instemming om € 40.500,- (excl. BTW) te mogen investeren in zonnepanelen d.m.v. een lening. De onderbouwende bescheiden liggen ter inzake op de vergadering.

AGENDA: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Verduurzaming energie accommodatie: Het bestuur vraagt deze vergadering uw toestemming voor de realisatie van dit project 
4. Rondvraag 
5. Sluiting

Na afloop van deze Ledenvergadering, omstreeks 20.30 uur, zullen de studenten van de HVA, Anthony Blachson, Regillio Blijd en Mahad Hasan, een presentatie geven over hun onderzoek naar de ouderbetrokkenheid bij onze vereniging. In het kader van hun afstudeerproject hebben zij een klein half jaar bij CTO ’70 rondgelopen, geobserveerd, interviews afgenomen en een enquête onder ouders gehouden. Graag delen zij hun bevingen met ons allemaal. U bent van harte welkom!