21 december 2018: ledenvergadering

ALV

Op vrijdag 21 december as komt onze jaar algemene ledenvergadering plaats in het Dorpshuis (aanvang 19.30 uur). Samen met de leden kijkt het bestuur terug op het lezen en we kijken hoe we de vereniging er sportief en financieel voor staat.

Het bestuur werkt de komende weken hard aan het jaarverslag en is de kascommissie graag om de financiële stukken te controleren. Zijn de meest recente leden van deze leden. Voorafgaand aan de ledenvergadering zijn ook uitgeprinte dragen.

De conceptagenda ziet er als volgt uit:

1. Openingsagenda

2. In laatste stukken, mededelingen en afmeldingen

3. Notulen algemene ledenvergadering dd 23 november 2017

4. Jaarverslag 2014-2018
a. Terugblik op het verleden - berichten door bestuur
b. Financiële betiteling - toelichting door raad
c. Verslag kascommissie

5. Bestuursverkiezing CTO'70 Volleybal
Conform het aan en aftreed van de bestuursbeheersing en de daaruit voortvloeiende besluitvorming:

- Nic Steur - penningmeester
- Johan Ootjers - algemeen bestuurslid

6. Financieel 2018-2019 en verder
a. Begroting 2018-2019 - toelichting door bestuur
b. Contributie 2019-2020
c. Benoeming kascommissie         

7. Rondvraag

8. Sluiting