Betaal je contributie op tijd!

Voorkom extra kosten en extra werk voor onze vrijwilligers...

Eind september is de eerste mail verstuurd met het verzoek om de contributie van het seizoen te voldoen, echter tot op heden is ca. 2/3 van de contributie voldaan en wachten wij nog op ca. 1/3. De kosten voor het huren van de hal, een vergoeding voor de trainers en de kosten van de volleybalbond.

Afgelopen week is een herinnering gestuurd aan alle leden die nog niet hun contributie hebben voldaan en naar alle leden die zich de afgelopen maand hebben ingeschreven. Voorkom extra kosten (en ook extra werk van onze vrijwilligers die dit alles moeten controleren en herinneringen moeten versturen) en betaal op tijd je contributie!