Opzeggen voor 1 juni a.s.

Geen contributieverhoging nodig!

Het bestuur is op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Hoeveel teams moeten we opgeven bij de Nevobo? Welke trainers staan volgend seizoen voor de groep? Hoeveel ruimte moeten we huren voor de trainingen?

Om deze puzzel goed in elkaar te leggen is het belangrijk om te weten hoeveel leden er volgend seizoen zullen zijn. Zoals elk jaar dien je - conform de statuten - tijdig je lidmaatschap op te zeggen.

Voor 1 juni opzeggen!
Het opzeggen van je lidmaatschap doe je door een e-mail te sturen naar secretaris.volleybal@svcto70.nl (mondeling opzeggen is dus niet voldoende). Je opzegging dient vóór 1 juni binnen te zijn bij het secretariaat en is pas officieel als deze door het bestuur bevestigd is en je aan al je verplichtingen hebt voldaan. Zeg je niet op tijd je lidmaatschap op, dan ben je de volledige contributie van het volgende seizoen verschuldigd.

Lidmaatschap opgezegd? Word donateur!
Wil je je lidmaatschap opzeggen, maar je wilt wel op de hoogte blijven van de activiteiten van CTO'70 Volleybal en ons blijven steunen? zet dan je lidmaatschap om naar 'donateur'. Voor minimaal 30 euro per jaar ben je al donateur en houden we je op de hoogte! Als je meer wilt bijdragen, dan mag dat natuurlijk ook...

Overloop van Sportspeeltuin naar CMV!
Kinderen uit de Sportspeeltuin die op school overgaan naar groep 3 en/of de leeftijd van 7 jaar hebben bereikt trainen vanaf het volgende seizoen met de jeugd- of CMV volleyballers van de vereniging. Langzaam wordt het volleyballen aangeleerd en wordt nog meer het accent gelegd op samenspelen. Als het jeugdlid niet over wilt stappen naar het CMV volleybal, dan dient tijdig te worden opgezegd.

Geen contributieverhoging nodig; nog geen duidelijkheid over gevolgen corona!
Op basis van het verwachte aantal leden, de kosten en zeker ook de overige inkomsten heeft het bestuur besloten om GEEN contributieverhoging door te voeren. Een belangrijke inkomstenbron voor onze vereniging is de bar van het Dorpshuis. Tijdens de trainingen, maar ook tijdens wedstrijden, toernooien en andere activiteiten zorgen de barinkomsten - samen met de contributie - voor voldoende dekking van de kosten en op die manier behoren onze contributies tot de goedkoopste in de Amsterdamse regio.

Op dit moment is het nog niet duidelijk welke financiële gevolgen de maatregelen n.a.v. het corona virus hebben voor de vereniging en de contributie van de leden voor volgend seizoen.