Van de voorzitter...

'n Moeizame start...

Een maand na de start van het seizoen is alles op de rit. De trainingen gaan goed, de trainers zijn aanwezig en de teams hebben hun eerste wedstrijden gespeeld. Er zijn echter de afgelopen seizoenen betere starten van het seizoen geweest…

Bij de seniorenteams werden de eerste wedstrijden meteen in de eerste week na de vakantie gespeeld, dus een extra training was nodig om elkaar ten minste 1 keer gezien te hebben voordat er een wedstrijd was. Door blessures vraagt het veel van de spelers om in te vallen in andere teams of om – als er geen wisselspelers zijn – om gedurende de hele wedstrijd er met z’n allen vol voor te gaan. Beterschap voor iedereen die we op dit moment helaas niet op het volleybalveld kan staan.

Gezien de blessures zou het daarom erg wenselijk zijn om nog een paar extra spelers te hebben bij de seniorenteams. Mocht je iemand kennen met volleybalervaring en/of balgevoel en diegene zou het leuk vinden om mee te spelen: laat het me weten… Ook bij de recreanten kunnen we nog wel aanvulling gebruiken!

Ook bij de jeugd is het seizoen minder goed van start gegaan. Helaas…

De doorstroom vanuit de Sportspeeltuin is gestart. Een eerste team leert van trainster Rosa de beginstappen van het volleybal. Zij gaan nog geen competitie spelen, maar mogen eerst nog even proeven aan het volleybal. Bij de lagere niveaus zijn wij goed vertegenwoordigd (de instroom van de laatste jaren is daar goed zichtbaar). Na overleg met de ouders is er 1 i.p.v. 2 niveau 4 teams. Het team is daardoor iets groter, maar daardoor wel altijd met voldoende spelers. En daar stopt de jeugd. Helaas…

Voor begin juni moet je opzeggen en op basis van de ledenadministratie beginnen we als vereniging met de voorbereidingen van het nieuwe seizoen. Als eerste wordt gekeken of de inkomsten vanuit de contributie nog voldoende is (anders is verhoging van de contributie nodig). Daarnaast wordt de teamindeling gemaakt, we geven de teams op bij de volleybalbond, de zaal wordt gehuurd bij de gemeente en de trainers worden geboekt. Allemaal zaken waarbij we als vereniging verplichtingen aangaan en kosten moeten maken. Als dan in de eerste weken een aantal leden niet op komt dagen en we teams zelfs uit de competitie moeten halen, dan is dit – naast het sportieve verlies – ook financieel niet goed voor de vereniging. De verplichtingen en de daarbij horende kosten zullen we moeten dragen. Leden die niet op tijd hebben opgezegd (voor 1 juni) zijn allen contributie verschuldigd, dus hopelijk gaat dit niet ten koste van de vereniging. In ieder geval is dit weer een les voor de vereniging en zullen we kijken hoe we dit aan het einde van dit seizoen (en komende jaren) anders kunnen doen. Als ik naar mezelf kijk was dit één grote energievreter de laatste weken. Energie die ik liever positief had gebruikt voor de vereniging of zelf tijdens een wedstrijd.

Wat zeker ook energie gaf was de reacties van ouders tijdens de ouderavond in onze zoektocht naar vrijwilligers die de verschillende taken van de vereniging willen uitvoeren. Toch hopen we dat er meer mensen zich willen inzetten. Denk hierbij aan de redactie van de website, onze Facebookpagina, maar ook ouders die vanuit een jeugdcommissie de verschillende evenementen kunnen organiseren. Met meer inbreng van leden en ouders van jeugdleden is het makkelijker om onze vereniging goed te draaien en geeft dit verlichting van de ‘werkdruk’ bij de paar mensen die nu de vereniging draaiende houden. Wie meldt zich aan?!

Uiteindelijk komt het goed. Als we er maar met z’n allen de schouders onder zetten!

’n Sportieve groet,

Gert-Jan Baerents
Voorzitter CTO’70 Volleybal