Huisman Snerttoernooi

Het carnaval van Duivendrecht

Elk jaar organiseert de volleybalafdeling van CTO’70 het Huisman Snerttoernooi. Een traditie waarvan enkelen aan de basis stonden. Maar hoe is deze traditie nou eigenlijk ontstaan?

Het toernooi, vanaf het begin Snerttoernooi genoemd, kende een voortvarende start. Het eerste jaar (1978) met 8 deelnemende teams, al snel uitgegroeid naar een aantal van 24 teams. Er werd gestreden om een vermelding op het ereschild, aangeboden door Arjen Huisman sr. Zaterdags kon men genieten van een heerlijke bak snert 'home-made' verzorgd door mevrouw Andriessen die in de loop der jaren vele assistenten en opvolgers kreeg.

Na het overlijden van Arjen Huisman sr. heeft het bestuur van de afdeling volleybal het verzoek gedaan aan zijn vrouw Bep Huisman om het snerttoernooi het 'Huisman Snerttoernooi' te mogen noemen als eerbetoon aan haar overleden echtgenoot die als drijvende kracht en sponsor van zeer grote betekenis was geweest voor de volleybalafdeling.

In 1985, het eerste jaar dat onder de naam Huisman Snerttoernooi het toernooi werd georganiseerd, had de afdeling volleybal besloten dat de deelname van 24 teams aan het toernooi leidde tot lange wachttijden tussen de wedstrijden, en werd gekozen voor een deelnemersveld van 20 teams. Deze toernooiopzet bleek te voldoen en wordt tot op heden nog steeds gehandhaafd. Ook werd besloten dat het toernooi altijd zou plaatsvinden op de 3e zaterdag van de maand januari, en de vrijdag daaraan voorafgaand, zodat iedere CTO’er die dagen vrij kon houden.

Namen van mensen die een zeer grote bijdrage hebben geleverd om het toernooi te maken tot wat het is geworden is bijna onmogelijk. In algemene zin kunnen we wel de diverse afdelingsbesturen, toernooicommissies, sporters, sponsoren, beheerders van het Dorpshuis met hun vrijwilligers noemen en allen die op een of andere wijze hun bijdrage hebben geleverd om het toernooi tot een succes te maken.