Coronaprotocol thuisspeeldagen

Dit protocol is opgesteld voor de thuiswedstrijden van CTO’70 Volleybal gedurende het seizoen 2020-2021. Het is geschreven aan de hand van de richtlijnen van de NeVoBo, het NOC*NSF en de GGD Regio Amsterdam.
Iedereen is verantwoordelijk voor het naleven van de richtlijnen in dit protocol. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van dit protocol, dan kunnen die gesteld worden aan het bestuur van CTO’70 Volleybal via secretaris.volleybal@svcto70.nl.

Algemeen

 • Men wordt ten alle tijden geacht zelf verantwoordelijkheid te nemen en in geval van (milde) klachten thuis te blijven.
 • Voor iedereen geldt dat zij door de organisatie kan worden geweigerd of naar huis gestuurd bij (vermoeden van) Corona-gerelateerde gezondheidsklachten.
 • Luister altijd naar de aanwijzingen van de aanwezige vrijwilligers en de organisatie. Het bestuur behoudt zich het recht voor om mensen weg te sturen wanneer deze weigeren aanwijzingen op te volgen en/of zich weigeren te houden aan de richtlijnen beschreven in dit protocol.
 • De looproutes zijn in het gebouw aangegeven. Men dient bij het verplaatsen binnen het gebouw altijd de 1.5m afstand in acht te nemen en de aangegeven looproutes (voornamelijk eenrichtingsverkeer) te volgen. Alleen in het geval van nood (bij EHBO en/of ontruiming) is het toegestaan tegen het verkeer in te lopen.
 • De ingang van de accommodatie is gelegen aan de Telstarweg, aan de rechterkant van de sporthal wanneer u zich voor het gebouw bevindt.
  De uitgang van de accommodatie is op het Dorpsplein via de hoofdingang van de barruimte en bibliotheek.

In de sporthal

 • Iedereen dient bij binnenkomst de handen te ontsmetten. Hiervoor zijn de zogenaamde ontsmettingszuilen beschikbaar bij elke in- e/o uitgang van het gebouw.
 • Kom zo veel mogelijk omgekleed naar de sporthal.
 • Kom niet vroeger naar de sporthal dan nodig.
 • Alle teams kunnen gebruik maken van de kleedkamers en douchevoorzieningen binnen het daarvoor beschikbaar gestelde tijdslot dat voorafgaand aan een thuisspeeldag door het bestuur gedeeld zal worden.
 • In de kleedkamers mogen maximaal acht personen aanwezig zijn en dient ten alle tijden 1.5m afstand in acht genomen te worden bij sporters ouder dan 13 jaar.
 • Zaterdags zijn de wedstrijden verdeeld over drie tijdsloten, te weten 15:30 uur (jeugd), 17:00 uur en 19:00 uur. De teams van het huidige tijdslot zullen eerst de zaal verlaten, voordat de teams van het nieuwe tijdslot het veld mogen betreden.
  Als een team moet wachten tot het speelveld beschikbaar is, dan graag wachten op de tribune (indien plek beschikbaar) en anders in de barruimte, waarbij men steeds de 1.5m afstand handhaaft.

Op de tribune

 • Voordat supporters plaatsnemen op de tribune, dienen zij zich aan te melden d.m.v. het noteren van contactgegevens voordat hen toegang tot de tribune wordt verleend.
 • Op de tribune zijn zitplaatsen aangegeven waar supporters kunnen plaatsnemen (op 1.5m afstand van elkaar). Mensen uit één huishouden en kinderen jonger dan 13 jaar mogen dichter bij elkaar zitten.
 • Er mogen maximaal 22 personen op de tribune plaatsnemen.
 • Supporters mogen niet zingen, juichen of schreeuwen.
 • Wanneer de tribune vol is, dan kan er in de barruimte worden plaatsgenomen op één van de aanwezige zitplaatsen. Stoelen kunnen wanneer gewenst verplaatst worden, mits er 1.5m afstand tussen de zitplaatsen gehanteerd blijft.

Voor, tijdens en na de wedstrijd

 • Zorg ervoor dat het DWF voorafgaand aan de wedstrijd (liefst vanuit huis) al is ingevuld. Alle aanwezigen, dus ook stafleden, dienen op het DWF geregistreerd te worden. De scheidsrechter is verantwoordelijk voor de controle hiervan.
 • Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud. Spelers mogen elkaar wel begroeten en een fijne wedstrijd wensen (dit heeft de voorkeur), maar dit zal dan vanaf de achterlijn e/o de drie-meterlijn plaatsvinden en niet aan het net.
 • Iedereen loopt met het wisselen van speelhelft (ook staf en wisselspelers) zo veel als mogelijk om het veld heen, zodat je niet direct kruist met de tegenstander.
 • Bij het gebruik van een bank door staf of wisselspelers wordt verzocht deze mee te nemen naar de andere speelheft e/o deze schoon te maken met de daarvoor aangeleverde desinfectiespray voor er van speelhelft gewisseld wordt.
 • Langs de lijn dient met zo veel als mogelijk 1.5m afstand van elkaar in acht te nemen.
 • Het is niet toegestaan om door het net naar de tegenstander te schreeuwen/yellen.
 • Het is niet toegestaan om in het veld e/o langs de lijn liedjes te zingen.
 • Als spelers na hun eigen wedstrijd nog in de hal willen blijven kijken naar andere teams, moeten zij zich eerst als toeschouwer registreren en dienen zij plaats te nemen op de tribune. De spelers tellen vanaf dat moment mee als publiek en de regels t.a.v. het gebruik van de tribune zijn voor hen van kracht.

Kleedkamers

 • De kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor spelers.
 • In elke kleedkamer mogen maximaal 8 personen tegelijk aanwezig zijn en dient men 1.5m afstand van elkaar te houden.
 • De ingang van de kleedkamers 1 en 2 is bereikbaar via de barruimte.
 • De ingang van de kleedkamers 3 en 4 is bereikbaar via de gang aan de Telstarweg.
 • De kleedkamers worden verlaten via de sportzaal.
 • Indien een team direct van het veld komt, betreden zij de kleedkamers via de sportzaal en verlaten zij de kleedkamer in tegengestelde richting, dus via de gang aan de Telstarweg e/o via de barruimte. Wanneer een speler eerst heeft plaatsgenomen op de tribune en dan de kleedkamer wil betreden, dient dit via de ingangen vanuit respectievelijk de barruimte of de gang aan de Telstarweg te gebeuren.
 • De doucheruimtes zijn enkel toegankelijk voor spelers.
 • Indien er gebruik gemaakt wordt van de douche, dient men zo veel als mogelijk 1.5m afstand van elkaar te houden.
 • De kleedkamers en doucheruimtes worden tussen de wedstrijden door niet afgesloten. Het achterlaten van spullen is dus niet toegestaan.
 • De kleedkamers en doucheruimtes worden tussen de wedstrijden door niet gereinigd. Een ieder die gebruik maakt van deze ruimtes wordt verzocht deze veilig en schoon achter te laten.

Barruimte

 • De barruimte is toegankelijk voor supporters en spelers.
 • Iedereen die gebruik wil maken van de barruimte dient zich te registreren d.m.v. het achterlaten van contactgegevens.
 • Er zijn enkel zitplaatsen aanwezig in de barruimte, waarbij de 1.5m afstand in acht genomen wordt. Enkel aan de bar kan staand een bestelling geplaatst en afgehaald worden. Het is niet toegestaan om “aan de bar te blijven hangen”.
 • Stoelen mogen worden verplaatst, mits er 1.5m afstand tussen twee zitplaatsen gehouden wordt.
 • In de barruimte gelden de regels zoals deze voor de horeca in regio Amsterdam-Amstelland ook gelden. Het bestuur behoudt zich het recht voor om mensen de toegang tot de barruimte te ontzeggen wanneer het vermoeden bestaat dat iemand Corona-gerelateerde klachten vertoont, wanneer men zich niet aan de richtlijnen zoals beschreven in dit protocol houdt en wanneer men in openlijk beschonken toestand verkeerd die een gevaar op kan leveren voor de overige aanwezigen.
 • De bar wordt door vrijwilligers bemenst en er wordt geschonken tot 23:00 uur. Om 23:30 uur moeten alle aanwezigen het pand verlaten hebben.